De verjaardagskalender van de Agrofotograaf met de meest mooie kalveren foto’s.
Nooit meer verjaardagen vergeten!

Geschoten in diverse bloeiende landbouwgewassen zoals: vlas, blauwmaanzaad, aardappels en akkerranden.

Meer dan 10 kalender bestellen, stuur even een email naar info@deagrofotograaf.nl dan maak ik een offerte.